BEN KALBA SAVU'A


BEN KALBA SAVU'A
BEN KALBA SAVU'A (1st century C.E.), according to tradition he was a wealthy man of Jerusalem, who was renowned for his generosity. The Bavli relates that during the Roman siege of Jerusalem, he and his two wealthy friends, Nakdimon b. Guryon and Ben Ẓiẓit ha-Kassat, provided food and other necessities for the inhabitants over a number of years, until the zealots set fire to their stores, in an attempt to force the people to make a desperate effort to break the siege (Git. 56a). Josephus mentions the burning of "provisions that would have sufficed … for a long siege," although he does not mention Ben Kalba Savu'a or his associates (Wars, 5:25). The Bavli also relates that Rachel, Ben Kalba Savu'a's daughter, married R. Akiva\>\> , who in his youth had been Ben Kalba Savu'a's shepherd. This was against the wishes of her father, who disinherited them. When Akiva had become famous as a great scholar, his father-in-law was reconciled to him and bequeathed him half of his wealth (Ket. 62b–63a; Ned. 50a). Regarding the historicity of these traditions, see S. Friedman, "A Good Story Deserves Retelling: The Unfolding of the Akiva Legend." -BIBLIOGRAPHY: Hyman, Toledot, 274; Z. Vilnay, Maẓẓevot Kodesh be-Ereẓ Yisrael (1963), 281–5: ADD. BIBLIOGRAPHY: S. Friedman, in: JSIJ, 3 (2004), 1–39. (Zvi Kaplan)

Encyclopedia Judaica. 1971.

Look at other dictionaries:

  • BEN ẒIẒIT HA-KASAT — (or ha Kassaf; silversmith ), wealthy and prominent citizen of Jerusalem at the time of the destruction of the Second Temple (Git. 56a; Gen. R. 42:1; Lam. R. 1:5, no. 31). It is related that Ben Ẓiẓit and his associates undertook to provide the… …   Encyclopedia of Judaism

  • NAKDIMON BEN GURYON — (first century C.E.), mentioned in one version of a tannaitic story (Sifre Deut. 305; cf. Mekh. Bahodesh 1. concerning johanan b. zakkai , as the aristocratic and wealthy father of a young woman reduced to abject poverty and humiliation in the… …   Encyclopedia of Judaism

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pataisyti — Š, L, KŽ, DŽ1; Q651,652 1. tr. SD189,133, SD167,181,275, R, MŽ, N, Sut, M, LL106, Rtr pašalinti gedimus, padaryti tinkamą naudoti: Dziegorių pagedusį pataisyk J. Žiūrėk, kad pataĩsęs vėl nepagadytai Dkš. Būdavo tokių žmonių, tokių senelių eidavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koja — 1 koja sf. (1) K; SD259, R 1. viena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus ar koks kitas padaras eina: Siuvėjas žingsniuoja, aukštai kilnodamas kojas P.Cvir. Kojom nebepainu, nebegaliu Skp. Vaikas viena koja basa nubėgo J.Jabl. Pasukus ratelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krūva — krūvà sf. (4) 1. kas į vieną vietą sukrauta, sudėta, krūsnis: Krūva akmenų SD82. Krūva šiaudų, mėšlų K. Patupėjo kiek žąsiokas, ir krūvà Pnm. Malkų krūva R305. Krūvà (nevėtytų grūdų) BŽ66. Krūva sniego sukasta Žem. Grįždamas namo, dirst į… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.